GDPR

Vi har upprättat en personuppgiftspolycy enligt EU:s nya dataskyddsförordning.

De uppgifter som finns sparade hos oss är:
Namn
Telefonnummer
Emailadress

Vi kommer endast att använda personuppgifter ovan för att kunna utföra gemensamma affärer. Dina kontaktuppgifter kommer inte att skickas vidare till utomstående.

Vill du har mer information så kontakta oss på mikael@sdmab.se

Rulla till toppen